Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Служби  
 Служби в РС Гоце Делчев

Фоайе:
- счетоводство
8:30-12:30 / 13:00-17:00
счетоводител и касиер

- служба по вписванията
8:30-12:30 / 13:00-17:00
съдия и деловодител

- свидетелства за съдимост
8:30-17:00 без прекъсване
секретар

- съдебно изпълнителна служба
8:30-12:30 / 13:00-17:00
съдия, секретар и деловодител

- призовкари

1-ви етаж
- архив
8:30-17:00 без прекъсване
2-ма служители

- деловодство
8:30-17:00 без прекъсване
2-ма служители внаказателно и 2-ма в гражданско

- съдебни секретари

2-ри етаж
- административен секретар
8:30-12:30 / 13:00-17:002900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР