Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Съдии  
 Съдии в РС Гоце Делчев

Към 01.01.2017 в Районен съд Гоце Делчев работят 7 съдии. 

Магдалена Атанасова Жбантова - Стефанова - председател

Валентин Божинов Божинов - районен съдия

Васко Петров Петров - районен съдия

Костадин Димитров Попов - районен съдия

д-р Мария Василева Карагьозова - районен съдия

Стефан Илиев Шарланджиев - районен съдия

Стоян Георгиев Хаджиев - районен съдия

Мария Николова Станчева - съдия по вписванията

 Алириза Али Ризов - държавен съдебен изпълнител


Приемно време на председателя:
ПОНЕДЕЛНИК 13:00-15:00
2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР