Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 
 778361 
 Начална страница  
 Начало


                Уважаеми посетители,
 
Добре дошли в интернет страницата на Районен съд Гоце Делчев.
 
         В съответствие с традициите на българската съдебна система и изискванията на Европейския съюз, Районен съд Гоце Делчев непрекъснато се стреми да усъвършенства административната си дейност по начин, който да я направи по – ефективна, по – прозрачна и по – достъпна за Вас.
            Чрез създаване на интернет страницата на районния съд целим да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за правораздавателната дейност на съда и административните услуги, които той предоставя.
            Надяваме се интернет страницата да бъде за Вас ценен източник на информация, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на администрацията.
            Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари, за да постигнем съвместно една от основните ни цели – подобряване качеството на обслужване на гражданите.
 
 
                                       
 
От 01.12.2010 г. постановените актове на Районен съд Гоце Делчев се намират в меню: 
                                                                  ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

         Страницата е създадена и се подържа с подкрепата на Инициатива за развитие на съдебната система в България към Американската агенция за международно развитие.

РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Е С НОВ САЙТ. КЪМ НОВИЯ САЙТ.
Е-ПОРТАЛ 
Окръжен съд 
Благоевград
Е-ПОРТАЛ 
Единен портал за електранно правосъдие
Видео 
Видео
Ден на отворени врати 
Ден на отворени врати
Добри практики за публична информация 
Взаимодействие с институции и гражданския сектор
Кръгозор 
Съдебната реформа и изпълнението на наказанията в Република България
Служители 
Длъжности в РС
Структура на помощните звена и канцелариите
Адвокати 
Адвокати
НОВО! ЗА ВАС АДВОКАТИ!
Нотариуси (списък) 
Списък на нотариусите с район на действие Районен съд Гоце Делчев
Съдебен район Гоце Делчев
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР